Veel gestelde vragen

Informatie over het corona virus

Beste patiënten,

Inzake de Coronacrisis en het zoveel mogelijk preventief werken om verspreiding te voorkomen hebben wij als praktijk de nodige maatregelen getroffen. Het is nu noodzakelijk dat wij deze maatregelen met zijn allen uitvoeren. Wij doen daarom ook een beroep op u als patiënt om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De door ons genomen maatregelen zullen strikt gehanteerd worden en discussies hierover worden geenszins gevoerd en op prijs gesteld. De doktersassistenten handelen en adviseren naar de door de directie genomen besluiten.

Hieronder de vanaf heden geldende maatregelen in onze huisartsenpraktijk:

U MAG ALLEEN DE PRAKTIJK BEZOEKEN NA TOESTEMMING VAN ONS PERSONEEL, BEL ALS U ONS NODIG HEEFT.

Er wordt de komende tijd alleen nog noodzakelijke zorg geleverd. De richtlijnen hiervoor zijn bekend bij de doktersassistenten en zij zullen hier naar handelen. Ook hierover wordt geen discussie gevoerd. Alle vormen van zorg die uitgesteld kan worden, zal ook worden uitgesteld. Hieronder valt tevens per 16 maart 2020 het spreekuur voor bloedafname en/of het geven van injecties.

Wees alstublieft eerlijk in uw antwoorden op de vragen die onze doktersassistenten u stellen aan de telefoon. Wij willen waken over uw, maar ook zeker de gezondheid van ons personeel en overige patiënten.

Als u een afspraak krijgt bij de huisarts, dan verzoeken wij u OP TIJD en ALLEEN te komen. Als u afhankelijk bent van hulp, dan is dit uiteraard toegestaan. Kinderen mogen onder begeleiding van één ouder/verzorger komen. Dit doen wij om zo min mogelijk mensen bijeen te hebben in de wachtruimte.

Wij geven u geen hand bij binnenkomst en verwachten dat u uw handen desinfecteert als u de praktijk binnenkomt.

Voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw gezin, familie, vrienden en naasten vragen en adviseren wij u uw sociale leven de komende tijd zo beperkt mogelijk te houden. Blijf thuis, vermijd drukke plaatsen waar veel mensen bijeen komen.

Let extra op elkaar, neem extra hygiënemaatregelen, blijft op de hoogte van de actuele alle informatie en adviezen van de overheid en neem deze
ter harte. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking voor deze maatregelen.

Voor de meest actuele informatie over het Coronavirus kunt u bellen met het RIVM op telefoonnummer 0800-1351 of bezoek de sites van het RIVM op http://www.rivm.nl en Thuisarts op http://www.thuisarts.nl

Met vriendelijke groet,

Team huisartsenpraktijk Afiya

Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de dokter wil maken?


Als praktijk bieden we verschillende vormen van dienstverlening aan. We proberen de tijd en de vorm van de consulten af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van de patiënten. De assistente vraagt daarom bij het maken van een afspraak naar de reden van de afspraak. Dit heet triage.

Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.). Lees hier meer: Consumentenbond

Wat wordt er vergoed vanuit het basispakket?

De actuele vergoedingen veranderen jaarlijks waardoor onderstaande informatie mogelijk verouderd is. Mocht u aanvullend vragen hebben of de door u gewenste voorziening of medicatie vergoed wordt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Informatie basispakket van de rijksoverheid: Rijksoverheid

Kan ik bij de praktijk een medische verklaring krijgen?


Als praktijk volgen we het standpunt van de KNMG; een behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd, of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Wanneer nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Onze gegevens

Huisartsenpraktijk Afiya
Spoordreef 22

1315 GP Almere
Tel.: 036-3030350
Fax: 036-5302055
Spoednummer:
Tel.: 036-3030351